Waal dubbel zo veel afhankelijk van arbeidsongeschiktheidsuitkering dan Vlaming

55% van budget arbeidsongeschiktheid naar Wallonië

Van de 173 miljoen euro die de sociale zekerheid in 2015 uitbetaalde aan uitkeringsgerechtigden voor blijvende arbeidsongeschiktheid ging er 96 miljoen naar inwoners van het Waals Gewest. Voor Vlaanderen was dat 74 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister voor Sociale Zaken De Block. 

Hoewel het Waals Gewest met zijn 3,5 miljoen inwoners zowat de helft van het aantal inwoners telt van Vlaanderen, gaat 55 procent van het totale budget richting Wallonië. Waar een Vlaming per hoofd van de bevolking gemiddeld 12 euro kost aan permanente arbeidsongeschiktheid is dat voor een Waal 27 euro. Een scheeftrekking die volgens Pas niet te verantwoorden valt. Onlangs pakte het Vlaams Nationaal Ziekenfonds al uit met een rapport waaruit bleek dat het aantal uitkeringsdagen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 70 procent hoger ligt in Wallonië dan in Vlaanderen.

Pas ziet in de cijfers een zoveelste reden om de sociale zekerheid te splitsen. “Het Waals Gewest verzinkt hoe langer hoe meer in een sociaaleconomisch moeras. In zowat elk uitkeringsdomein spant Wallonië de kroon. Maar door de verzekerde instroom van Vlaams geld ontbreekt het aan elke stimulans om er iets aan te doen.”

Vraag Barbara Pas en antwoord minister De Block hieronder.

 

De beroepsziekten.

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 644 van 14 januari 2016 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 63).

Kunt u inmiddels de gevraagde gegevens bezorgen?

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 1005 van 05/07/2016 van mevrouw Barbara PAS, Volksvertegenwoordigster

 

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

 

In antwoord op uw vraag 1:

 

Gewest/Région 2015
Vlaanderen/Flandre € 74 337 174
Wallonië/Wallonie € 96 065 219
Brussel-Hoofdstad Bruxelles – Capitale € 2 957 216
Totaal/Total € 173 359 609

 

In antwoord op uw vraag 2:

 

Gewest/Région 2015
Vlaanderen/Flandre € 18 581 420
Wallonië/Wallonie € 25 110 110
Brussel-Hoofdstad Bruxelles – Capitale € 1 375 249
Totaal/Total € 45 066 779

 

De Minister,                                                                                                        

Maggie DE BLOCK