Flor Grammensprijs voor drie dwarsliggers!

Op 8 juli – in het perspectief van 11 juli – ontvingen de V-Kamerleden Hendrik Vuye, Veerle Wouters en Barbara Pas de prestigieuze ‘Flor Grammensprijs’. Zij worden daarmee gehuldigd voor hun niet-aflatende inzet voor hun gemeenschappelijke Vlaams-nationale inzet in de Kamer van volksvertegenwoordigers om de communautaire impasse te doorbreken, de Vlaamse eisen niet te laten ondersneeuwen en […]

Lees meer

Sleutels tot ontgrendeling

Op de kaft van het jongste boek van Hendrik Vuye en Veerle Wouters prijkt een tekening waarmee de Volksunie bijna vijftig jaar terug campagne voerde onder het motto: ‘geen grendels!’  Een recensie door Luk Van Nieuwenhuysen in Vlaams Belang Magazine, het maandblad van de Vlaams-nationalistische partij, mei 2017 

Lees meer

Goed gezegd

“De Vlaamse republiek kan embryonaal nu al bestaan voor wie eraan wil werken. En wat meer is: het is een verhaal dat geen evenwichtsoefening op de smalle nok van een dak hoeft te zijn. Om de brede bedding te laten volstromen, volstaat het wat sluizen open te zetten. Als één Belgische grendel springt, dan gaan […]

Lees meer

‘In de Kamer kan je de flaminganten van N-VA op één hand tellen’ (Barbara Pas)

Zaterdag 26 november verscheen onderstaand vraaggesprek met Barbara Pas op Doorbraak.be . Ten behoeve van de abonnees en lezers van Splits.be nemen we het hier graag over. Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas schreef een Wetstraatkroniek: De communautaire leegte. Parallel met dat boek verscheen ook De angsthazen van haar broer en Vlaams Belangcartoonist Frederik Pas. Allebei zijn […]

Lees meer

‘De communautaire leegte’ van Barbara Pas bijna uitverkocht

De eerste druk van het nieuwe boek van Barbara Pas ‘De communautaire leegte’ is bijna uitverkocht. Het boek omvat een onuitgegeven inventaris van communautaire inconsequenties en onwaarheden van N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Zonder meer kan worden gesteld dat dit boek een afrekening is met diegenen die de Vlaams-nationale kiezers manifest hebben bedrogen. Wie het […]

Lees meer

Voor eerste maal voorstel voor Vlaamse Grondwet besproken in Vlaams Parlement

Voorstel Vlaams Belang verworpen in commissie Algemeen Beleid Op 11 oktober lichtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn voorstel van resolutie ‘betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ toe in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement. Het is het eerste voorstel met als bedoeling een Vlaamse Grondwet in te voeren […]

Lees meer