Geparalyseerd

De N-VA lijkt volledig geparalyseerd wat het communautaire betreft. Dat gaat zelfs zover dat ze het promoten van de autonomiegedachte uitbesteedt aan de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging, goed wetende dat die beweging daarvoor de middelen niet heeft. De N-VA moet zelf haar verantwoordelijkheid opnemen als Vlaams-nationale partij. Tenminste, als ze dat nog langer wil zijn.”

Bart Maddens (politicoloog), in: De Tijd, 28 maart 2015