Natievorming

De huidige Vlaamse regering heeft geen enkele Vlaamse ambitie, noch op het vlak van staatshervorming, noch op het vlak van natievorming. Voor de pioniers van de Vlaamse regering was het Vlaamse beleidsniveau – hoe beperkt de bevoegdheden ook waren – in de eerste plaats een instrument om een Vlaamse natie te creëren. Is het voor de politici van vandaag niet vooral een instrument van zelfbediening?

Bart Maddens (politicoloog), in: Grondvest, april 2015