Jambon laat alles bij het oude

De vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad is belast met het toezicht op de naleving van de taalwetgeving in Brussel. Hetzelfde geldt wat betreft de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Zij worden bijgestaan door federale ambtenaren die ter beschikking worden gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Barbara Pas wilde van minister van Binnenlandse Zaken dan ook eens weten hoe het zat met het werkvolume en het verdelen van het personeel. En meer nog:  gelet op de massale overtredingen van de taalwet in Brussel, wilde ze weten of de minister maatregelen te nemen door bv. personeel te verschuiven van de adjunct van de gouverneur naar de vice-gouverneur of door de vice-gouverneur bijkomend personeel te bezorgen. De vraag stellen, was ze beantwoorden : de onevenwichten zijn er, maar worden… NIET weggewerkt.

Lees hier de vraag van Barbara Pas en het antwoord van Jan Jambon.