Het Nederlands moet beter beschermd worden

Gelet op de huidige maatschappelijke context, en met name de bedreigingen die de globalisering, de verengelsing en de immigratie vormen voor het bestendigen van het Nederlands als volwaardige cultuurtaal voor alle maatschappelijke aspecten, moet de wetgever eveneens de mogelijkheid krijgen het Nederlands te beschermen op het vlak van de handelsreclame, op het culturele en op het religieuze vlak. Hiertoe dienden Barbara Pas, Filip Dewinter en Jan Penris een voorstel tot herziening van de Grondwet in.

Lees hier het integrale voorstel.