Wordt de taalwetgeving selectief toegepast?

Naar aanleiding van recente beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in de gemeente Koksijde aangaande maatregelen in het zwembadcomplex als gevolg van incidenten met asielzoekers, werd meegedeeld dat er voortaan ook opschriften in het Arabisch op gezag van het gemeentebestuur zouden aangebracht worden en dat het zwembadreglement zou vertaald worden in het Arabisch. Vlaams Belang ruikt hier meteen een verdoken overtreding van de door de Vlamingen duur bevochten taalwetten. Tom Van Gieken zal dan ook eerstdaags hierover volgende vragen stellen in het Vlaams parlement:

  1. Is dit geen manifeste overtreding van de wetgeving op het Taalgebruik in Bestuurszaken?
  2. Zijn er nog locaties in het land waar men opschriften in het Arabisch heeft aangebracht of schriftelijke regelingen in het Arabisch ter beschikking stelt?
  3. Is hierover advies gevraagd aan en uitgebracht door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht?

Wij houden u op de hoogte van het antwoord, al vrezen we dat men wel weer een uitleg zal vinden om de taalwetgeving te omzeilen…