HET COMPROMIS À LA BELGE IS EEN BELGENMOP, GEEN ‘EVIDENTE MEERWAARDE’

“Een onafhankelijk Vlaanderen zal er dus wél anders uitzien, niet in het minst omdat het miljarden meer zal hebben in haar begroting om te investeren in onderwijs, sociale zekerheid, belastingverminderingen of wat dan ook dat die nieuwe Vlaamse democratie zal beslissen. En net dat zal de grootste en meest opbeurende verandering zijn. In Vlaanderen zal opnieuw een gezonde democratie kunnen functioneren. Er zullen geen absurde constructies meer nodig zijn, burgers zullen een goed zicht kunnen hebben op de overheidswerking (en daardoor politiek meer geëngageerd zijn) en de overheid zelf zal niet meer over zichzelf moeten struikelen, omdat er aan twee verschillende kanten wordt getrokken. Welkom aan het Vlaanderen van morgen en adieu aan het belegen compromis à la belge.”

Jonas Naeyaert in Grondvest, Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging, maart 2016