“Geen verdere verBrusseling van de Noordrand!”

Stefaan Sintobin uitte in het Vlaams Parlement zijn ongerustheid met betrekking tot plannen die een verdere verBrusseling van de Noordrand zouden kunnen inluiden.

Sinds enige tijd is onder de titel ‘ceci n’est pas un rand’ op de website van Ruimte Vlaanderen een tweetalige tekst te lezen die een ‘proeve’ moet zijn van ‘territoriaal ontwikkelingsprogramma’ (TOP) voor de ontwikkeling van de Noordrand. Dit gebied ten Noorden van Brussel – dat deels in het Vlaams en deels in het Brussels Gewest ligt – strekt zich uit tot Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem. Een TOP is een nieuwe benadering in het ruimtelijk beleid waarbij de verschillende belanghebbenden met betrekking tot de ontwikkeling van een bepaald gebied worden samengebracht om gemeenschappelijke doelstellingen op te stellen en zaken te realiseren, onder meer inzake bebouwing en mobiliteit. In het geval van de Noordrand zitten onder meer Vlaanderen, Brussel en de provincie Vlaams-Brabant rond de tafel.
VerBrusseling

Uiteraard is er niets mee om na te denken over de ruimtelijke invulling van een bepaalde regio. Het probleem met betrekking tot dit TOP is echter dat het de verdere verbrusseling van Vlaams-Brabant in de hand dreigt te werken. Stefaan Sintobin uitte in het Vlaams Parlement de bezwaren van het Vlaams Belang tegen het TOP: “Het betekent een verdere aantasting van het groene en Vlaamse karakter van de Noordrand. Het is een ruimtelijke onderbouwing van de Brusselse metropolitane gemeenschap. Het is het verder uitsmeren van de Brusselse olievlek naar Vlaams-Brabant.”  In de visietekst is inderdaad sprake van de bouw van nieuwe woonwijken, tienduizenden nieuwe woningen en het verhogen van de toegelaten bouwlagen in het gebied.

Ambtelijk

Sintobin wees er de regering op dat ze in haar regeerakkoord nochtans een beleid had beloofd dat de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand leefbaar en groen wil houden. Hij vroeg bevoegd minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) of hij uit de tekst moet besluiten dat de regering de Noordrand opgeeft. De minister verdedigde zich door te stellen dat het TOP “een puur ambtelijke tekst is die uit het dagelijks bestuur komt en absoluut niet politiek gevalideerd is”. “Op geen enkele manier werd er politiek beslist. De tekst is nu in consultatie en pas daarna zal hij een heel traject doorlopen dat uiteraard uiteindelijk kan finaliseren in een politieke beslissing”, voegde ze eraan toe. Ze stelde nog: “Het is zeker niet mijn ambitie om de verstedelijking door te trekken, om de rand in gevaar te brengen of om afbreuk te doen aan de taal in de Rand.”

Prullenmand

Stefaan Sintobin repliceerde dat Schauvliege er zich als bevoegde minister wel heel gemakkelijk van afmaakt door te stellen dat het een ambtelijk document is. Sintobin vroeg de minister de visietekst zoals die nu voorligt en met de huidige inhoud meteen naar de prullenmand te verwijzen. Hij voelt zich daarbij gesteund door minister Weyts die eerder ook al forse kritiek leverde op het document. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: de Noordrand moet Vlaams, landelijk en groen blijven.

Lees hier het verslag.