Voer voor psychiaters

Linkebeek interesseert niemand nog in Vlaanderen. Het nationalisme is een term waarmee ik mij zeer ongemakkelijk voel.

Linkebeek is de minste zorg voor de N-VA.

Over TAK en Voorpost: De psychiaters kunnen niet al die mensen in behandeling nemen…

Eric Defoort (medestichter N-VA en oud-voorzitter VVB), in: Le Soir, 10 maart 2016