Bourgeois speelt andermaal leentjebuur bij Vlaams Belang

Je kan niet onder de indruk zijn van de voorstellen die Geert Bourgeois de jongste dagen lanceerde en die willen doen uitschijnen dat de N-VA de communautaire draad weer heeft opgenomen.

Het doel is iets te doorzichtig: het Vlaamse blazoen moet wat opgepoetst worden en de ongeduldige Vlaamsgezinde kiezer moet behaagd worden. Daartoe pakt Vlaams-minister-president dezer dagen uit met voorstellen om een Vlaamse Grondwet op te stellen, 11 juli als een algemene vrije feestdag in te voeren en een constitutieve autonomie voor Vlaanderen te realiseren.

Erg origineel klinken de initiatieven en ideeën van Geert Bourgeois allemaal niet, want het Vlaams Belang heeft de voorbije jaren over al deze thema’s al heel concrete wetsvoorstellen en voorstellen tot bijzondere wet ingediend.

Ze werden door niemand gesteund, ook niet door de N-VA. De onbeschaamde ‘copy-paste’ van Vlaams Belang-voorstellen door de N-VA gaat dus gewoon en onverminderd door. Voor ons niet gelaten, maar een bronvermelding is toch altijd en op zijn minst beleefd. Anders preekt men over plagiaat.

Zo diende het Vlaams Belang recent nog een voorstel van resolutie ‘betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ in het Vlaams Parlement in. Die proeve van Grondwet is dan ook kant en klaar en onmiddellijk bespreekbaar. Wil Geert Bourgeois het warm water opnieuw uitvinden?