Aantal Vlamingen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zakt tot dieptepunt

Vandaag verspreidde het Vlaams Belang volgend persbericht:

Naast de lokale verkiezingsresultaten zijn de aanslagbiljetten voor de personenbelasting traditioneel een erg betrouwbare graadmeter voor de taalverhoudingen in de gemeenten. In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel ontvingen afgelopen jaar amper 1 op 4 inwoners hun aanslagbiljet in het Nederlands. Een forse daling tegenover 2010. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij de FOD Financiën.

Net als de lokale verkiezingsresultaten van 2012 en de recente cijfers van Kind en Gezin wijzen de cijfers op een forse achteruitgang van het aantal Nederlandstaligen in de zes faciliteitengemeenten. Op vijf jaar tijd slonk het aantal Nederlandstalige aanslagbiljetten er van 13.324 naar 12.041. Een daling van 11 procent op amper vijf jaar tijd. Omgekeerd evenredig steeg het aantal Franstaligen van 31.624 naar 32.525.

Volgens Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas zijn de cijfers een zoveelste signaal voor N-VA-minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, om eindelijk in actie te schieten. “Sinds de N-VA in 2009 de bevoegdheid Vlaamse Rand kreeg, is de situatie op het terrein er alleen maar op achteruitgegaan. Nooit eerder lag het percentage Vlamingen in de Rand zo laag”, klinkt het. Volgens Pas grossiert de N-VA-minister in woorden, maar niet in daden. Zelf pleit ze voor een veel kordater voorrangsbeleid voor Vlaamse gezinnen bij de toewijzing van sociale woningen, betaalbare woningen en bouwgronden. Om dit laatste te financieren pleit Pas voor de techniek van een rollend fonds: de investeringen worden meteen in schijven teruggevraagd van gezinnen die een woning kopen, waarna de gelden opnieuw geïnvesteerd worden.

Pas ziet in de cijfers ook het zoveelste bewijs dat de faciliteiten veeleer een rem dan wel een impuls zijn voor de integratie van de Franstaligen. De faciliteitenwetgeving kwam er om de integratie van de Franstaligen in de Zes te vergemakkelijken. Dat blijkt overigens uit de parlementaire handelingen. Zo werd de regeling van 1963 letterlijk opgevat als een ‘regeling waarbij de minderheid zich kan aanpassen aan de meerderheid en niet de meerderheid ertoe wordt verplicht de taal van de minderheid te leren.’ Zoals destijds door de Vlaamse beweging voorspeld, is het net dat wat er de voorbije decennia is gebeurd. “Zolang de faciliteiten bestaan, zal de sociale verdringing zich doorzetten en zullen de Vlamingen er noodgedwongen blijven uitwijken. Op die manier wordt de Brusselse aanhechting feitelijk uitgevoerd. Hoog tijd dat de minister voor Vlaamse Rand wakker schiet”, aldus nog Pas.

Lees meer: vraag Barbara Pas en antwoord minister Van Overtveldt

Parlementaire vraag nr. 1027 van 08/06/2016, gesteld door Mevrouw Barbara PAS, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de Heer Johan VAN OVERTVELDT
VRAAG
Personenbelastingen aanslagbiljet. – Taal. – Faciliteitengemeenten. – Nederlandstalige gemeenten.
Hoeveel belastingplichtigen in de personenbelasting hebben hun aanslagbiljet respectievelijk in het Nederlands en het Frans gekregen in elk van de faciliteitengemeenten van het Nederlandstalige taalgebied, en dit opgesplitst per jaar voor de aanslagjaren 2010 tot 2015?
ANTWOORD
De onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal aanslagbiljetten, die respectievelijk in het Nederlands en in het Frans zijn verstuurd, naar de onderscheiden belastingplichtigen van elke faciliteitengemeente van het Nederlandstalige taalgebied en dit opgesplitst per jaar voor de aanslagjaren 2010 tot 2015.
Aantal Nederlandstalige aanslagbiljetten
Gemeenten
Aanslagjaar 2010
Aanslagjaar 2011
Aanslagjaar 2012
Aanslagjaar 2013
Aanslagjaar 2014
Aanslagjaar 2015
Nederlandstalige
Franstalige
Nederlandstalige
Franstalige
Nederlandstalige
Franstalige
Nederlandstalige
Franstalige
Nederlandstalige
Franstalige
Nederlandstalige
Franstalige
Bever
872
402
889
394
881
386
876
375
885
360
906
360
Drogenbos
675
2.707
644
2.690
599
2.704
567
2.663
546
2.676
571
2.742
Herstappe
48
9
49
9
50
8
48
8
45
7
47
7
Kraainem
1.659
6.544
1.645
6.671
1.616
6.552
1.631
6.740
1.634
6.858
1.740
7.005
Linkebeek
622
2.679
603
2.736
581
2.668
531
2.561
524
2.609
520
2.571
Mesen
457
146
459
143
431
127
440
126
468
133
470
141
Ronse
11.813
3.576
11.769
3.634
11.610
3.565
11.456
3.498
11.473
3.519
11.588
3.547
Sint-Genesius-Rode
4.234
7.374
4.112
7.523
3.879
7.332
3.674
7.000
3.623
7.222
3.587
7.335
Spiere-Helkijn
792
471
784
488
772
476
757
480
753
490
757
499
Voeren
1.768
860
1.744
847
1.715
820
1.670
804
1.688
822
1.696
831
Wemmel
3.679
6.318
3.668
6.424
3.511
6.381
3.325
6.183
3.261
6.261
3.268
6.368
Wezembeek-Oppem
2.455
6.007
2.441
6.243
2.334
6.119
2.342
6.245
2.323
6.370
2.355
6.504
Minister van Financiën
Johan VAN OVERTVELDT