Communautaire nieuwsbrief nr. 40

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 40e nieuwsbrief!

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Economie

Het stopzetten van de sanctionering van Waalse werklozen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 148

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot

 • de minister van Werk
 • de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Telecommunicatie
 • de minister van Pensioenen
 • de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 • de minister van Defensie en Ambtenarenzaken
 • de minister van Begroting
 • de staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel
 • de minister van Justitie

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 241 (Werk)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 248 (Ontwikkelingssamenwerking en Telecommunicatie)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 346 (Pensioenen)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 416 (Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 454 (Defensie en Ambtenarenzaken)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 465 (Begroting)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 494 (Buitenlandse Handel)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf pg. 174 (Justitie)

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Post

Bpost – Geplande vermindering staatsaandeel – Taalverplichtingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 245

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Post

Brusselse postbodes – taalkennis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 253

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Pensioenen

 • Rijksdienst voor Pensioenen – aanvragen en gerechtigden volgens taalopdeling – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 344

 • Rijksdienst voor Pensioenen – aanvragen en gerechtigden volgens taalopdeling – Waalse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 345

 • Rijksdienst voor Pensioenen – aanvragen en gerechtigden volgens taalopdeling – Vlaamse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 346

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Mobiliteit

Inschrijving voertuigen – Taal – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 485

Inschrijving voertuigen – Taal – Nederlandstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 486

Inschrijving voertuigen – Taal – Franstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 486

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Begroting

De terugstorting van gelden door prins Laurent

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 467

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Werk

Het aantal langdurig werklozen per gewest

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf pg. 124

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

De taalinspectie inzake het onderwijs in de randgemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf pg. 357