Balorige burgemeester Linkebeek: eindelijk actie in het vooruitzicht

Sinds 2007 ligt de Franstalige meerderheid in de gemeente Linkebeek al dwars wat de aanstelling van een burgemeester betreft. Die draagt immers regelmatig een kandidaat voor die de taalwet niet respecteert en wordt daarom door de Vlaamse regering terecht niet benoemd. Die kandidaat-burgemeester is Damien Thiéry, en wordt door de Franstalige meerderheid steeds opnieuw voorgedragen als waarnemend burgemeester. Er is immers een kleine lacune in de wetgeving die dat mogelijk maakt en die uiteindelijk tot resultaat heeft dat de betrokkene al jaren “waarnemend” is, maar als dusdanig wel met de volheid van de functie van burgemeester belast is. En zo is er dus al jaren een kat en muisspel gaande tussen enerzijds de Vlaamse regering en anderzijds de Franstalige meerderheid van de gemeente Linkebeek.

regeringscommissaris

Het Vlaams Belang dringt dan ook al jaren aan dat daar een einde zou aan komen door een regeringscommissaris naar die gemeente te sturen. Daar is tot op heden evenwel nog niets van terecht gekomen omdat de opeenvolgende minister daartoe niet de politieke moed hadden. Vandaag stelde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hierover andermaal een vraag aan Vlaams minister Homans (N-VA) en nu blijkt er toch wel enige beweging in dit dossier te komen. Homans liet namelijk weten dat zij een ontwerp van decreet voorbereidt om ervoor te kunnen zorgen dat ook een waarnemend burgemeester die de taalwet overtreedt en daarom niet als burgemeester kan worden benoemd, ook die functie waarnemend burgemeester niet kan waarnemen. Blijkt evenwel dat er nog onenigheid is in de meerderheid om dat door te voeren. Als dit in de meerderheid niet opgelost geraakt, dan verklaarde Homans dat zij effectief een regeringscommissaris zal sturen. Tom Van Grieken was tevreden dat Homans eindelijk doortastend zal ingrijpen en bood haar meteen zijn steun aan vanuit de oppositie indien er bepaalde meerderheidspartijen het ontwerp van decreet van de minister zouden boycotten. Het is dus nog even afwachten hoe dit verder zal aflopen, maar beweging zit er in alle geval wel in.