N-VA: Nul-Vlaamse Ambitie?

Naar aanleiding van forse uitspraken van VVB-voorzitter Bart De Valck in de krant De Zondag, pakte Chris Janssens Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement aan over zijn weinig assertieve communautaire optreden.

Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), leverde in de krant De Zondag scherpe kritiek op “het gebrek aan communautair profiel van de Vlaamse regering”, waarin de N-VA nochtans de sterkste coalitiepartner is. Hij sprak zelfs over een “communautaire omerta, een zwijgplicht over communautaire onderwerpen die van het federale doorgesijpeld is naar het Vlaamse niveau”. De Valck wees er onder meer op dat “MR en PS een Franstalig plan B aan het uitwerken zijn, de Waals-Brusselse natie”, maar dat “Vlaanderen zich niet roert

Het Vlaams Belang levert zoals u weet al veel langer kritiek op het lauwe Vlaamse profiel en het weinig assertieve communautaire optreden van de regering Bourgeois. Uit de uitspraken van De Valck blijkt dat het gebrek aan communautaire daadkracht van de Vlaamse regering en coalitiepartner N-VA in het bijzonder ook in toenemende mate ergernis opwekt binnen de Vlaamse Beweging. Chris Janssens confronteerde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in de plenaire vergadering met de uitspraken van de VVB-voorzitter.

“Ongerijmd”

Geert bourgeois reageerde bijzonder geïrriteerd op de vraag van Chris Janssens naar een assertievere opstelling van de Vlaamse regering. Volgens Bourgeois was de kritiek van de VVB-voorzitter “ongerijmd” en was De Valck zelfs ”verkeerd voorgelicht”. Volgens Bourgeois werd er immers wel degelijk een “assertief beleid” gevoerd. Hij verwees onder meer naar de investeringen die de Vlaamse regering in Brussel deed en naar de niet-ratificatie van het Minderhedenverdrag. Chris Janssens toonde echter aan dat de VVB- en Vlaams Belang-kritiek meer dan terecht is door een reeks voorbeelden te geven van communautaire dossiers waarin de Vlaamse regering allerminst kordaat is opgetreden: het waarnemend burgemeesterschap van Thiéry (MR) in Linkebeek, de Brusselse Metropolitane Gemeenschap en het Eurostadion. Volgens Bourgeois sloeg de kritiek van de VVB-voorzitter echter nergens op en was die enkel maar het gevolg van onwaarheden die het Vlaams Belang verkondigt. Letterlijk zei hij: “Mijnheer Janssens, u blijft hetzelfde herhalen. Het is geen wonder dat mensen uit de Vlaamse Beweging verkeerd zijn voorgelicht.

Standstill

Chris Janssens reageerde gevat: “Minister-president, u doet nogal denigrerend over de Vlaamse Volksbeweging en de voorzitter daarvan die blijkbaar verkeerd is ingelicht en die nergens iets van weet. Maar het is in elk geval realiteit dat er tot 2019 een standstill zal zijn. Geen enkele passage in het regeerakkoord garandeert dat er nadien opnieuw verdere stappen kunnen worden gezet naar meer autonomie voor Vlaanderen. Ik denk dat u het momentum hebt gemist en dat PS en CDH in hun vuistje lachen, want zij ontvangen nog altijd jaar na jaar miljarden euro’s. De geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië blijft voortduren. U hebt het over de welvaart hier in Vlaanderen maar intussen moet de Vlaming inleveren, verkapte belastingverhogingen slikken en intussen kunnen er in Vlaanderen blijkbaar geen belastingverschuivingen of belastingverlagingen gebeuren omdat men hier niet over de nodige bevoegdheden beschikt. Intussen verliest Vlaanderen heel wat tijd en geld. Ik vind het dan ook jammer dat de N-VA niet meer staat voor Nieuw-Vlaamse Alliantie maar wel voor Nul Vlaamse Ambitie.