De communautaire leegte – groot succes – dus tweede druk!

Op twee maanden tijd waren het boek ‘De communautaire leegte’ van Barbara Pas en het bijhorende cartoonboek ‘De Angsthazen’ van Frederik pas zo goed als uitverkocht. Vandaag werd de tweede druk afgeleverd!

Wilt u zich  alsnog een exemplaar aanschaffen? Ga naar www.uitgeverijegmont.be

De communautaire leegte is een ‘Wetstraatkroniek’ die loopt van 11 oktober 2014 – het aantreden van de federale regering Michel/Dewever – tot 11 oktober 2016. In deze kroniek beschrijft Barbara Pas hoe het Vlaams Belang de afgelopen twee jaar – als enige in het federale parlement – de vinger op de communautaire wonde legde. Ze zet de visie van haar partij op Vlaamse staatsvorming in de verf en illustreert aan de hand van een oplijsting van haar talrijke parlementaire initiatieven de tekortkomingen van de participatiestrategie, het gebrek aan federale loyauteit aan Franstalige zijde, de onwil om de machtsposities in de regering te gebruiken om Vlaams onrecht recht te zetten waar het kan en de nefaste gevolgen van het warrige confederalismeverhaal voor het oprechte streven naar onafhankelijkheid.