Taalwetgeving: eens te meer een lege doos?!

Dat de taalwetten in bestuurszaken niet worden nageleefd op sommige diensten is een oud zeer. Dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht niet altijd evenwichtige adviezen aflevert als er klachten over behandeld worden, is ook niets nieuws. En dat de bevoegde minister als hij daarmee geconfronteerd wordt, doet alsof zijn neus bloedt en de hete aardappel probeert door te schuiven, mochten we ook al herhaaldelijk vaststellen.

Slotsom is dat de taalwetgeving heel vaak een lege doos is. Zolang de VCT niet de macht krijgt om op te treden of de minister zijn verantwoordelijkheid ontloopt, zal er niets veranderen.

Lees HIER bij wijze van illustratie een vraag van Barbara Pas en het antwoord van Jan Jambon…