Communautaire nieuwsbrief nr. 32

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief  voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 32e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

Van Tom Van Grieken aan ministers Gatz en Bourgeois

Het niet respecteren van de taalwetgeving bij benoemingen in Brussel en het niet ingrijpen van de voogdijoverheid

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1048797/verslag/1049688

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Crevits

Faciliteitengemeenten – Onderwijstaal en kostprijs

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1170784

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Jo Vandeurzen

Kind en Gezin – Adoptiecursussen in faciliteitengemeenten

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1170437

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Crevits

Faciliteitengemeenten – Franstalige onderwijzers

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1168204

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Ortwin Depoortere aan minister Homans

CO-preventiecampagnes – Transfer federale middelen

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1168268

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Stefaan Sintobin aan minister Gatz

Teruggave van tijdens Franse bezetting geroofde kunst – Interfederaal overleg

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1163846

Kamer – wetsvoorstel

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de splitsing van de sociale zekerheid (stuk 54-1772)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1772/54K1772001.pdf

 

Kamer – mondelinge vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Binnenlandse Zaken

Het ontbreken van taalkaders bij het autonome overheidsbedrijf NMBS

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic382.pdf pg. 28

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Werk

De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0068.pdf pg. 145

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Binnenlandse Zaken

De taalkaders van het FANC

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0068.pdf pg. 155

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Jan Penris tot de minister van Binnenlandse Zaken

Politionele boetes – Taalbeleid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0068.pdf pg. 200

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Middenstand

Zelfstandigen – Sociale bijdragen – Vrijstelling – communautair scheeftrekkingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0068.pdf pg. 332

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Defensie

De bekostiging van de privévluchten van de leden van het Hof met legertoestellen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0068.pdf pg. 385