Geen ziekte! (bis)

Het is opvallend hoe complexloos en vrij de Catalanen spreken over hun onafhankelijkheidsstreven. Voor velen onder hen is het de normaalste zaak van de wereld en een absoluut eerbare zaak. In Vlaanderen is vandaag het Vlaams Belang de enige partij die resoluut en dus zonder omwegen voor een onafhankelijk Vlaanderen kiest. Anderen lijken zich ofwel gehinderd te voelen door hun eigen schaduw ofwel pleinvrees te hebben om er openlijk over te praten. Nog anderen willen er niet over nadenken en diaboliseren het Vlaams-nationalisme als zou het extremistisch en/of gevaarlijk zijn. Niet is minder waar. Het boek van Gerolf Annemans “De Ordelijke Opdeling van België – Zuurstof voor Vlaanderen” toonde precies aan dat het dat net niet is.

Vandaag staat het volledige interview met Raül Romeva, de Catalaanse minister van Buitenlandse Zaken, te lezen in de De Tijd. Hij is er van overtuigd dat de Spaanse staat in zijn huidige vorm eenvoudigweg niet meer werkt. Mutatis mutandis lijken zijn inzichten voor ons ook van toepassing op de Belgische staat. Een boeiend interview, dat wellicht veel Vlamingen aan het nadenken kan zetten om uiteindelijk misschien toch maar te kiezen voor een ‘Ordelijke Opdeling’ van België. U kan het interview HIER lezen.