Communautaire nieuwsbrief nr. 37

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 37e nieuwsbrief!

Kamer – mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas tot de eerste minister

De aangifte van uitgaven door leden van de koninklijke familie

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic463.pdf pg. 14

 

Kamer – mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas tot de eerste minister

Het verlenen van audiënties door de koningin of andere leden van de koninklijke familie

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic463.pdf pg. 15

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Mobiliteit

NMBS – taalgebruik

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0078.pdf pg. 174

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de eerste minister

Minderhedenverdrag

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0079.pdf pg. 88

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Binnenlandse Zaken

Erasmusziekenhuis Anderlecht – taalgebruik

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0079.pdf pg. 118

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

De uitgaven inzake ziekte en invaliditeit

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0078.pdf pg. 243

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Middenstand

De samenwerking met de Gewesten in het kader van het kmo-plan

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0079.pdf pg. 261

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de staatsecretaris voor Wetenschapsbeleid

Federale Wetenschappelijke Instellingen niet onderworpen aan artikel 43 van de SWT – de wetenschappelijke functies

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0079.pdf pg. 345

 

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

Van Tom Van Grieken aan minister-president Geert Bourgeois

De ratificatie van het protocol van Londen met betrekking tot afschaffing van de vertaalplicht van octrooien en het aangekondigde verzet daartegen

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1073926

 

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

Van Stefaan Sintobin aan minister-president Geert Bourgeois

De imagocampagne ‘Positive Belgium’

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1062277

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Anke Van dermeersch aan minister Philippe Muyters

Vlaams Instituut voor de Zee – Tijdschrift ‘De Grote Rede’ – Gebruik van de term ‘Vlaamse kust’

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1192196

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Tom Van Grieken aan minister-president Geert Bourgeois

Werkgroep Gemengde Verdragen – Beslissing instemmingsverdrag Raad van Europa

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1192048