Vakantie, maar we blijven waakzaam…

Tot en met 15 augustus leggen we de riemen even af. Een beetje vakantie, nietwaar?!

Maar we blijven ondertussen waakzaam op de communautaire jachtvelden! Na half oogst zijn we er dus weer met alle nieuws dat u wil weten over communautaire (wan)toestanden en het werk dat onze Vlaams Belang – parlementsleden doen om via parlementair en militantenwerk een en ander onder de aandacht te brengen.

We wensen al onze lezers een kommerloze vakantie en veel nieuwe energie voor nadien!

Uw Splits.be – redactie