Communautaire nieuwsbrief nr. 43

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 43e nieuwsbrief!

Kamer – Ordemotie in plenaire vergadering

van Jan Penris tot de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Onontvankelijk verklaren van zijn mondelinge vraag over de dotatie aan prinses Elisabeth

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip130.pdf pg. 9

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de invulling van de taalkaders bij de centrale diensten van de federale politie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 33

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Het taalprobleem met betrekking tot de noodcentrales

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 144

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Buitenlandse Zaken

Organisation Internationale de la Francophonie – misleidende informatie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 158

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

Boetes – gewestelijke inning

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 301

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

De Belgische feestdag

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 353