Voor eerste maal voorstel voor Vlaamse Grondwet besproken in Vlaams Parlement

Voorstel Vlaams Belang verworpen in commissie Algemeen Beleid

Op 11 oktober lichtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn voorstel van resolutie ‘betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ toe in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement. Het is het eerste voorstel met als bedoeling een Vlaamse Grondwet in te voeren ooit dat inhoudelijk besproken werd in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Belang had met de agendering van het voorstel als eerste bedoeling het debat over de wenselijkheid van een Vlaamse Grondwet opnieuw leven in te blazen. Van 2004 tot 2012 werden vijf voorstellen om een Vlaamse Grondwet in te voeren – van diverse partijen en met uiteenlopende strekking – ingediend in het Vlaams Parlement. Geen enkele keer kwam het echter tot een inhoudelijke bespreking. Het debat stierf daarmee een stille dood.

Volgens Tom Van Grieken is het meer dan ooit de plicht van het Vlaams Parlement om na te denken over de Vlaamse institutionele toekomst: “Het Vlaams Parlement mag zich niet neerleggen bij de naar aanleiding van het federale regeerakkoord afgesproken communautaire omerta die Vlaanderen opnieuw in een ondergeschikte rol dringt. Wanneer Vlaanderen zijn rechtmatige plaats tussen de Europese naties wil innemen en vorm wil geven aan zijn zelfbeschikkingsrecht, moet het nadenken over de invulling van een eigen Vlaamse grondwet.”

Het voorstel van het Vlaams Belang werd echter verworpen door de andere aanwezige partijen, inclusief N-VA. N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele stelde “alle sympathie te hebben voor het initiatief, maar het niet te zullen steunen” omdat N-VA “heeft gekozen voor een andere strategie en zich daar ook aan wenst te houden”. Van Grieken stelde de uitspraak van de N-VA-fractieleider merkwaardig te vinden, “aangezien nauwelijks een half jaar geleden minister-president Geert Bourgeois nog een pleidooi had gehouden voor een Vlaamse Grondwet“.

Concreet pleit het Vlaams Belang in zijn voorstel voor een onafhankelijke Vlaamse republiek met een president als staatshoofd en een éénkamerparlement. Het Vlaams Belang wil in de grondwet ook plaats voorzien voor bindende referenda.

Als bijlage vindt u het voorstel van Tom Van Grieken. Hier kan u het beeldverslag van de commissie bekijken:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1083426. De toelichting en bespreking van het voorstel vindt u vanaf 2:26:30

Klik hier voor de bijlage.