Communautaire nieuwsbrief nr. 45

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 45e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

Van Chris Janssens aan Vlaams minister van Onderwijs Crevits

De naleving door de Franstalige faciliteitenscholen van de voorwaarden van het Interpretatiedecreet van 23 oktober 2009

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1090177/verslag/1093785

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

Van Stefaan Sintobin aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts

Geregionaliseerde bevoegdheden inzake mobiliteit – Betwistingen door federale Overheid

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213543

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Post De Croo

Taalverplichtingen van bpost in geval van privatisering

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0091.pdf pg. 267

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

De overtreding van de taalwetgeving door de Federale Pensioendienst

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0091.pdf pg. 314

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Het nakende personeelsgebrek bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0092.pdf pg. 155

 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Interpellatie

van Dominiek Lootens aan Collegevoorzitter Guy Vanhengel

De gevolgen van de onwettige aanwervingen bij de lokale besturen voor de Nederlandstaligen in Brussel, en de houding van het College tegenover de naleving van de taalwetten

http://www.raadvgc.be/documenten/voorlopig/IntegraalVerslag_nr4_18_november_2016_.pdf