Vandaag in de Kamer…

Barbara Pas over de begroting tijdens het vragenuurtje in de Kamer op donderdag 17 november 2016:

“De N-VA heeft van het begrotingsevenwicht 2018 zelfs de inzet gemaakt van het regeerakkoord, het was de reden van de communautaire stilstand, het is als het ware de bestaansreden van deze coalitie. Hier was het allemaal om te doen.
Collega’s, ook van deze belofte om in ruil voor de communautaire omerta budgettair orde op zaken te stellen blijft niets meer over. Vandaag gelooft niemand nog dat u de cijfers op orde gaat krijgen. Professor Economie Gert Peersman, zei eerder al dat hij zijn schoen zal opeten als deze regering aan een begrotingsevenwicht geraakt. 
Als u dit voor u essentieel engagement uit uw regeerakkoord laat varen wees dan consequent en laat dan ook de communautaire stilstand varen. Zonder institutionele hervorming kan je sociaaleconomisch toch geen orde op zaken stellen.”