Communautaire nieuwsbrief nr. 47

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 47e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Interpellatie

van Chris Janssens aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts

Interpellatie over de gevolgen voor de Vlaamse spoorstrategie van het Investeringsprogramma 2016-2020 van spoorwegbeheerder Infrabel

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1098857/verslag/1101024

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan Vlaams minister van Economie Muyters

Protocol van Londen – Taalregeling en positie van het Nederlands

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1219245

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Ortwin Depoortere aan Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen

Brusselse gezondheidswerkers – Kennis van het Nederlands

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1220750

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De taaltoestanden bij het Brusselse Erasmusziekenhuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0094.pdf pg. 104

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

Het jaarverslag over de toepassing van de taalwet in het leger

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0095.pdf pg. 294

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan eerste minister Michel

De 21 julitoespraak van koning Filip

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0096.pdf pg. 103

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

Famifed – Mailadres

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0096.pdf pg. 223

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Politiezones – Financiering – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 143

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Regie der Gebouwen – overtreding van de taalwetgeving – artikel 35 SWT

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 161

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De adviespraktijk contra legem van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht –Veralgemening van taalfaciliteiten voor anderstaligen bij federale overheidsdiensten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 228

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders

Organisation Internationale de la Francophonie – Misleidende informatie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 259

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 315

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

De overtreding van de taalwetgeving door de FOD Volksgezondheid – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 327

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Sleurs

Het Algemeen Rijksarchief – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 406

 

Brussel – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Interpellatie

van Dominiek Lootens aan Collegeleden Pascale Smet en Céline Fremault

Het taalrapport 2015 van de Brusselse vicegouverneur

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2016-17/00005/images.pdf pg. 6

Brussel – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Mondelinge vraag

van Dominiek Lootens aan Collegeleden Pascale Smet en Céline Fremault

Het taalgebruik bij de Irisziekenhuizen

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2016-17/00005/images.pdf pg. 14