Communautaire nieuwsbrief nr. 52

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 52e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Tom Van Grieken aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1118738/verslag/1119887

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De vergaderingen van de provinciegouverneurs krachtens artikel 13bis van de Provinciewet

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0106.pdf pg. 94

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Financiën Van Overtveldt

De actuele personeelsbezetting van het taalkader van de Centrale Diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0106.pdf pg. 291

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Mobiliteit Bellot

Belgocontrol – Actuele stand van zaken m.b.t. de invulling van de taalkaders

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0106.pdf pg. 368