Communautaire nieuwsbrief nr. 53

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 53e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Stefaan Sintobin aan minister Weyts

De mogelijke overdracht van gronden van het Agentschap Wegen en Verkeer in het kader van het dossier Eurostadion

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1120928/verslag/1124385

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan minister Liesbeth Homans

Lokale overheden – Toepassing taalwetgeving

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1247634

 

Kamer Mondelinge vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De afbouw door de Brusselse Hoofdstedelijke regering van het toezicht op de Brusselse plaatselijke besturen voor wat de taalwet in bestuurszaken betreft

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic624.pdf pg. 3

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Mobiliteit Bellot

De overtreding van de taalwetgeving door de NMBS – artikel 35 SWT van de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0109.pdf pg. 283