Communautaire nieuwsbrief nr. 55

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 55e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Interpellatie

van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois

De reactie van de Vlaamse Regering op de beslissing van de Brusselse Gewestregering met betrekking tot het invoeren van een nultolerantie rond de Brusselse geluidsnormen

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1130595/verslag/1131598

 

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Stefaan Sintobin aan minister Geert Bourgeois

De inpasbaarheid van het multifunctionele gebruik van de IJzertoren in het licht van de selectie van de IJzercrypte met het oog op erkenning als UNESCO-Werelderfgoed

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1128413/verslag/1129406

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Guy D’haeseleer aan minister Liesbeth Homans

Boetes voor niet-naleving taalbereidheidsvoorwaarde

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1255929

 

Kamer Motie en stemverklaring in plenaire vergadering

De blijvende koloniale taaltoestanden bij de Federale Wetenschappelijke Instellingen

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip164.pdf pg. 52

 

Kamer Mondelinge vraag

van Barbara Pas aan minister van Justitie Geens

Het taalgebruik in de gevangenissen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic639.pdf pg. 6

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Werk Peeters

Het aantal werklozen – Gewestelijke opdeling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0112.pdf pg. 107 (Vraag)

Bijlage 1 (Antwoord)

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

Rijksdienst voor Pensioenen. Aanvragen en gerechtigden per taalregime in 2016 – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0112.pdf pg. 201 (Vraag)

Bijlage 2 (Antwoord)

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

Rijksdienst voor Pensioenen. Aanvragen en gerechtigden per taalregime in 2016 – Vlaamse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0112.pdf pg. 201 (Vraag)

Bijlage 3 (Antwoord)

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

Rijksdienst voor Pensioenen. Aanvragen en gerechtigden per taalregime in 2016 – Waalse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0112.pdf pg. 200 (Vraag)

Bijlage 4 (Antwoord)

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

Koninklijke Militaire School – Engelstalig onderwijs masters

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0112.pdf pg. 231