Koloniale taaltoestanden bij federale wetenschappelijke instellingen blijven duren

Hoewel culturele en wetenschappelijke aangelegenheden in beginsel een bevoegdheid van de deelstaten zijn, werden een 14-tal instellingen in dat domein federaal gehouden. En dat zullen de Vlamingen geweten hebben.

Een artikel van Peter Lemmens in Vlaams Belang Magazine, het maandblad van de Vlaams-nationalistische partij, mei 2017 

Deze instellingen zijn al jaar en dag Belgische bastions en dat vertaalt zich onder meer ook in de verdeling van de betrekkingen tussen Vlamingen en Franstaligen. Het Vlaams Belang volgt deze problematiek al jarenlang op. Onlangs keek Barbara Pas op basis van de recentst beschikbare gegevens de huidige stand van zaken nog eens na en daaruit blijkt dat de toestand nog altijd schandalig slecht is. In de 14 instellingen waarover het gaat, kregen de Vlamingen, die ca. 60% van de bevolking uitmaken, op 30 juni 2016 immers slechts 48% van de jobs toegewezen en de Franstaligen, met ca. 40% van de bevolking, 52% van de betrekkingen. In sommige instellingen is de toestand zo schrijnend, dat we welhaast kunnen spreken van koloniale toestanden.

N-VA bakt er niets van

Nu is het algemeen geweten dat federaal wetenschapsbeleid jarenlang een bolwerk van de PS is geweest, wat een verklaring kan geven voor deze koloniale toestanden. Sinds oktober 2014 is dit beleidsdepartement echter in handen van de N-VA, met name van staatssecretaris Elke Sleurs, recent opgevolgd door Zuhal Demir. Men zou dus verwachten dat zij, als Vlaams-nationalisten, althans zo noemen ze toch zichzelf, een grote belangstelling zouden vertonen om hier snel orde op zaken te stellen, te meer omdat Barbara Pas hen meermaals met de feiten op de neus heeft gedrukt. Wie dat echter gelooft, komt helaas van een kale reis thuis.

Uit een vergelijking van de evolutie tussen juni 2014 en juni 2016 (recentste gegevens) blijkt immers dat de taalverhoudingen helemaal niet zijn verbeterd. Integendeel blijkt dat in 8 instellingen voor de Vlamingen een verdere achteruitgang valt vast te stellen en slechts in 6 instellingen een – zeer lichte – vooruitgang. Toen Pas Demir daar vorige maand over ondervroeg, sprak die laatste deze cijfers niet tegen. Twee en een half jaar N-VA op dit departement heeft dus geen enkele vooruitgang opgeleverd, wel integendeel.

Geen wetenschappelijke loopbaan

Blijkbaar kan het de N-VA dus niet veel schelen dat daardoor enkele honderden talentrijke jonge Vlaamse afgestudeerden hierdoor een wetenschappelijke loopbaan wordt ontnomen. Ofwel is deze partij in de Belgische machtscenakels niet bij machte om daar iets aan te doen, wat dan meteen voor de zoveelste maal zou aantonen dat de Vlamingen op Belgisch niveau nooit zullen krijgen waar ze redelijkerwijs recht op hebben. Daar bestaat evenwel een oplossing voor: splits de federale wetenschappelijke instellingen. En als het even kan dit hele land erbij.

Verdeling jobs over Vlamingen en Franstaligen in enkele federale wetenschappelijke instellingen op 30.6.2016

Koninklijke Sterrenwacht: 41% VL 59% F

Instituut voor Ruimte-aëronomie: 41% VL 59% F

Koninklijke Bibliotheek: 45% VL 55% F

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: 45% VL 55% F