Communautaire nieuwsbrief nr. 61

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 61e nieuwsbrief!

Kamer amendement in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke Militaire School (o.a. verengelsing onderwijstaal)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2541/54K2541006.pdf

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Financiën Van Overtveldt

De verzending van Franstalige aangifteformulieren voor de personenbelasting aan Brusselse Vlamingen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic715.pdf pg. 1

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming – Communautaire opdeling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0121.pdf pg. 224

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Ambtenarenzaken Vandeput

De functionele tweetaligheid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0121.pdf pg. 252

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Verbouwingswerken aan het koninklijk paleis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0122.pdf pg. 148

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen De Croo

Federale Pensioendienst – taalkaders

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0122.pdf pg. 292

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Zelfstandigen Borsus

RSVZ – Gewestelijk kantoor Brussel-Hoofdstad – taalkennis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0122.pdf pg. 333

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Mobiliteit Bellot

Inschrijving voertuigen – taal – Nederlandstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0122.pdf pg. 395

Inschrijving voertuigen – taal – Franstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0122.pdf pg. 397

Inschrijving voertuigen – taal – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0122.pdf pg. 398