Zaventem: 7 op de 10 jonge gezinnen anderstalig

Vlaamse randgemeenten verbrusselen

Steeds minder jonge gezinnen in Zaventem spreken nog Nederlands. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams agentschap Kind en Gezin. Volgens het Vlaams Belang toont dit eens te meer de totale afwezigheid aan van een doordacht Vlaams woonbeleid. Naast het gemeentebestuur wijst de partij vooral met de vinger richting Ben Weyts, die als minister bevoegd is voor de Vlaamse Rand. ‘De realiteit is dat er geen Vlaams beleid wordt gevoerd’, vindt Zaventemmenaar en ex-provincieraadslid Ludo Monballiu.

De cijfers van Kind en Gezin zijn al jaren een objectieve graadmeter voor de internationalisering en ontnederlandsing van onze steden en gemeenten. Uit de nieuwe cijfers blijkt opnieuw dat Zaventem de afgelopen jaren een enorme gedaantewisseling heeft ondergaan. Waar in 2004 nog 62% van de jonge gezinnen anderstalig was, liep dat afgelopen jaar op tot niet minder dan 70%. Het aantal Franstalige geboorten ligt met 38,9% bovendien een pak hoger dan de Nederlandstalige (29,8%).

Naast de Franstalige opmars valt ook de stijging op van gezinnen die thuis geen van beide landstalen spreken. Bijna 1 op de 3 jonge gezinnen in Zaventem spreekt thuis geen Nederlands of Frans. Dat hangt uiteraard nauw samen met de stijgende immigratiestroom richting onze gemeenten.

Volgens Vlaams Belang wordt de situatie in Zaventem voor de Nederlandstaligen op termijn kritiek. ‘Alleen al op het vlak van onderwijs zijn de gevolgen bijzonder nefast’, meent Monballiu. ‘Door de massieve toevloed van anderstalige kinderen zakt het onderwijsniveau structureel.’

‘Meer inzetten op woonbeleid voor Nederlandstaligen’

Volgens Monballiu kan het tij alleen gekeerd worden door het voeren van een kordaat woonbeleid dat Nederlandstaligen ondersteunt om in Zaventem te blijven wonen. ‘De Vlaamse regering, met minister Weyts op kop, moet hiertoe de middelen van Vlabinvest (het agentschap dat betaalbare woningen voorziet voor mensen uit de streek) fors opschroeven.’ Nu liggen die aan de lage kant. Terwijl de 39 gemeenten van de rand jaarlijks duizenden nieuwkomers slikken, werden er vorig jaar amper 118 woongelegenheden gecreëerd door Vlabinvest. Dat zijn gemiddeld 3 woongelegenheden per gemeente.

De lokale bestuurders en minister Weyts hebben volgens het Vlaams belang duidelijk een gebrek aan visie en moed. Het gevolg is dat de randgemeenten in een razendsnel tempo verbrusselen en ontnederlandsen. ‘Het staat dan ook in de sterren geschreven dat na de faciliteitengemeenten ook de andere randgemeenten in de toekomst bestuurd zullen worden door een Franstalige meerderheid’, concludeert de V-partij.