Communautaire nieuwsbrief nr. 67

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 67e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

van Chris Janssens aan minister Homans

de nieuwe aanbeveling van het Congres van Lokale en Regionale Besturen (Raad van Europa) inzake de toepassing van de taalwetgeving en de regeling rond de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten rond Brussel

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1201445/verslag/1202753

 

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

van Stefaan Sintobin aan minister-president Bourgeois

de transferstudie ‘Interregionale financiële stromen in België van 2000 tot 2020’ en het beleid van de Vlaamse Regering ter zake

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1201219/verslag/1202382

 

Vlaams Parlement – motie

van Ortwin Depoortere, Chris Janssens en Stefaan Sintobin

Motie tot besluit van het op 8 november 2017 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de politieke situatie van Catalonië

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1203452/verslag/1205217

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

van Stefaan Sintobin aan minister Muyters

Voetbal Vlaanderen – autonomie

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1329718

 

Kamer mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan eerste minister Michel

De houding van de federale regering met betrekking tot de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic762.pdf pg. 9