Communautaire nieuwsbrief nr. 68

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 68e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

van Chris Janssens aan minister Crevits

Franstalig onderwijs faciliteitengemeenten – Financiering

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1339748

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

van Stefaan Sintobin aan minister Weyts

Begrip ‘Vlaamse Kust’ – Gebruik in overheidscommunicatie

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1340395

 

Kamer voorstel van resolutie

van Barbara Pas, Veerle Wouters en Hendrik Vuye

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van het Catalaanse volk

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2789/54K2789001.pdf

 

Kamer tussenkomst in plenaire vergadering en amendement in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking (54-2650)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip197.pdf pg. 60

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De uitgaven voor binnenwerkzaamheden aan gebouwen in gebruik door de koninklijke familie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0133.pdf pg. 165

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Het nijpend personeelsgebrek bij de diensten van de vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0133.pdf pg. 175

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

Redactiecomité Belgisch Militair Tijdschrift – taalkundige samenstelling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0133.pdf pg. 332

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Niet wettelijk verlopen aanwervingen bij de Brusselse politie (inzake taalkennnis)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0134.pdf pg. 358

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Klachten ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0134.pdf pg. 364