Communautaire nieuwsbrief nr. 71

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 71e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Chris Janssens  aan minister Weyts

De reactie van de minister op de uitbreidingsscenario’s voor de luchthaven van Zaventem

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1224017/verslag/1225671

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan minister Gatz

Brusselse lokale besturen – Naleving taalwetgeving

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1355952

 

Kamer Tussenkomst

van Barbara Pas

Voorstel van resolutie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de ongrondwettelijke financiering door de Franse Gemeenschap van Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip201.pdf pg. 32

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie en in plenaire vergadering

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon en aan eerste minister Michel

De protocollaire rangorde

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic800.pdf pg. 11 (commissie aan minister Jambon)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip211.pdf pg. 1 (plenum aan premier Michel)

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Justitie Geens

Het personeelstekort bij de Nederlandstalige politierechtbank van Brussel

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic804.pdf pg. 1

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Schriftelijke vraag

Van Dominiek Lootens-Stael aan Minister-President Vervoort

De aanwervingen in strijd met de taalwetgeving bij de Brusselse politiezones

http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/bqr/2017-18/00036/images.pdf pg. 21