Communautaire nieuwsbrief nr. 72

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 72e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Stefaan Sintobin aan minister Muyters

Het pact om meer Walen in Vlaanderen te laten werken en de versoepeling van de taalvoorwaarde Nederlands

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1228825/verslag/1230516

 

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Tom Van Grieken aan minister-president Bourgeois

De motie van de stad Ronse betreffende de afschaffing van de taalfaciliteiten

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1226120/verslag/1228055

 

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Stefaan Sintobin aan minister Schauvliege

Het niet toekennen van de omgevingsvergunning voor de bouw van het Eurostadion

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1228604/verslag/1229738

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Chris Janssens aan minister-president Bourgeois

Geldtransfers naar Wallonië – Pensioenkosten in het Vlaamse Gewest – Studies

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1358384

 

Kamer Interpellatie in commissie en motie

van Barbara Pas aan minister van Justitie Geens

De discriminatie en de onvrede van de vrederechters uit Brussel en Halle-Vilvoorde

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic808.pdf pg. 1

 

Kamer – Tussenkomst in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Wetsontwerp houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen (54-2837)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip213.pdf pg. 31 e.v.

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Spoorwegpolitie – verdeling betrekkingen tussen de taalgroepen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0142.pdf pg. 178

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Volksgezondheid De Block

Het ziekteverzuim bij ambtenaren volgens taalrol

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0142.pdf pg. 329

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Schriftelijke vraag

Van Dominiek Lootens-Stael aan minister Smet

De fietsreparatiepalen in Oudergem

http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/bqr/2017-18/00036/images.pdf pg. 105

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Schriftelijke vraag

Van Dominiek Lootens-Stael aan minister-president Vervoort

De aanwervingen in strijd met de taalwetgeving bij de Brusselse politiezones

http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/bqr/2017-18/00036/images.pdf pg. 21