Communautaire nieuwsbrief nr. 85

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 85e nieuwsbrief!

Kamer – Mondelinge vraag in commissie

Van Barbara Pas aan de eerste minister

De organisatie door België van een top van de Francophonie in Brussel in 2022

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic983.pdf pg. 2

 

Kamer – Amendement in plenaire vergadering

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (54-3226/006) – Engels taalgebruik

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3226/54K3226006.pdf

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Fed-tWIN – taalkennis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0165.pdf pg. 534

               

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister voor Ambtenarenzaken

De functionele tweetaligheid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0164.pdf pg. 323

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

SPC Brussel – aanwezigheid van Nederlandstaligen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0169.pdf pg. 138

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister voor Volksgezondheid

Ziekteverzuim bij werknemers – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0169.pdf pg. 275

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister voor Volksgezondheid

Beroepsziekten – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0169.pdf pg. 281

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister voor Middenstand

RSVZ – Gewestelijk kantoor Brussel-Hoofdstad – taalkennis personeel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0169.pdf pg. 336