Na onderzoek en klacht van het Vlaams Belang: Vaste Commissie voor Taaltoezicht geeft 7 Brusselse gemeentes stevige veeg uit de pan voor overtredingen van de taalwetgeving op sociale media.

Sociale media worden door de Brusselse besturen en overheden blijkbaar beschouwd als nieuwe mogelijkheden om de taalwetten te overtreden. Dat blijkt uit een kort onderzoek van het Vlaams Belang. De partij nam de Facebookpagina’s en Twitteraccounts van de Brusselse gemeenten onder de loep, en stelde heel wat overtredingen vast.

Op initiatief van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kregen de gemeentes Jette, Sint-Lambrechts-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Ganshoren een officiële reprimande vanwege de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT).

In haar uitspraken stelt de VCT zeer duidelijk dat iedere facebook- en Twitteraccount van de Brusselse gemeentes tweetalig dient te zijn, en dat alle berichten consequent vertaald dienen te worden. Een andere optie is dat de gemeentes twee aparte accounts inrichten – een Nederlandstalige en een Franstalige – maar dat de inhoud van beiden dezelfde dient te zijn. Daarmee verwijst de VCT bijvoorbeeld naar de gemeente Sint-Gillis, waar de Franstalige Twitteraccount 301 berichten telde, en de Nederlandstalige amper 77.

Wat betreft het delen (Facebook) van berichten of het retweeten van derden, stelt de VCT ook heel duidelijk dat dit kan, maar enkel op voorwaarde dat deze berichten ook vertaald worden. “De gemeente kan immers niet een derde, die recht heeft op het vrije taalgebruik, inroepen als verantwoording voor een overtreding van de SWT” (taalwet) zo staat duidelijk in de uitspraken van de VCT.

Het argument van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, als zouden Facebook en Twitter niet vallen onder de ‘officiële ‘ communicatie van de gemeente en dus niet onderworpen zouden zijn aan de taalwetgeving, wordt door de VCT van tafel geveegd: “De VCT merkt tevens op dat het begrip ‘onofficiële communicatie’ niet bestaat. Van zodra de berichten en mededelingen van een gemeente uitgaan, zijn deze onderworpen aan de SWT”.

De gemeente Koekelberg liet naar aanleiding van de klacht van het Vlaams Belang dan weer weten dat ze in de toekomst de tweetaligheid ‘in de mate van het mogelijke’ zal respecteren? Een antwoord dat voor het Vlaams Belang alvast niet door de beugel kan. Dominiek Lootens: “De taalwet moet niet ‘in de mate van het mogelijke’ gerespecteerd worden, maar moet altijd en overal gerespecteerd worden.”

Dat heel wat gemeentes blijkbaar niet zinnens zijn om in hun communicatie de taalwetten correct toe te passen, blijkt ook uit het feit dat de gemeentes Watermaal-Bosvoorde, Sint-Gillis en Ganshoren het zelfs niet eens nodig vonden om te reageren op de vraag om inlichtingen vanwege de VCT. Dit gebrek aan elementaire beleefdheid en aan respect voor de taalwetten en dus de Nederlandstaligen in deze gemeentes is veelzeggend.

Het Vlaams Belang zal alvast een schrijven richten aan de nieuwe Nederlandstalige schepenen in die gemeentes die op sociale media de taalwetten overtreden, en hen vragen er strikt op toe te zien dat de taalwetten zouden worden nageleefd en dat de uitspraken van de VCT zouden worden gerespecteerd. Ook in het Brussels Parlement zal Dominiek Lootens de hoofdstedelijke regering hierover interpelleren, en eisen dat deze haar verantwoordelijkheid opneemt wanneer de gemeentes in gebreke blijven.