Federale N-VA-ministers ontkennen dat hun beleid  “vervlaamsing” betekent

Gisteren lazen we in de pers dat oud-minister en Kamervoorzitter André Flahaut fors uithaalde naar de communautaire agenda van N-VA in de regering. Een provocatie vanuit de hoek van de – gefrustreerde – PS, zoveel is duidelijk. Maar het merkwaardigste van alles is dat N-VA staalhard ontkent ook maar iets ‘Vlaams ‘ te doen…

Uit de pers:

“De federale coalitiepartners spraken bij de regeringsvorming af om het communautaire luik in de diepvries te steken tot na de verkiezingen van 2019. Maar in de praktijk drukt N-VA haar communautaire agenda wel degelijk door, waarschuwt André Flahaut (PS) in Le Soir.

‘Het is niet nodig om over het communautaire te spreken om toch communautaire stappen te zetten’, zegt de voormalige federale minister en Kamervoorzitter, vandaag minister van Begroting in de Franse Gemeenschapsregering. En dat is precies wat hij N-VA dezer dagen ziet doen, legt hij in een gesprek met Le Soir uit. ‘Dagelijks en op sluipende wijze voert N-VA zijn statutaire doelen (het separatisme) uit.’

De Franstalige socialist, wiens partij federaal in de oppositie zit, voert verschillende voorbeelden aan, te beginnen bij het regeerakkoord. Dat is volgens Flahaut ‘geïnspireerd op wat in Vlaanderen leeft. De beslissingen weerspiegelen de Vlaamse filosofie op communautair en socio-economisch vlak en zijn onvermijdelijk naar rechts gericht’. In de federale regering bezetten de ‘luitenanten van Bart De Wever’ sleutelposities en waken ze over ‘de snelle uitvoering van hun punten, terwijl ze andere zaken afremmen’.

Onder meer bij Defensie en Wetenschapsbeleid, waar N-VA’ers Steven Vandeput en Elke Sleurs de scepter zwaaien, ziet hij een duidelijke ‘vervlaamsing’. Zo wordt het koninklijke defensiemuseum ontmanteld en verhuizen delen van het luchtvaartmuseum en het artilleriemuseum naar Vlaanderen.

Flahaut hekelt ook de ‘aanvallen’ van Sleurs op andere musea, zoals het Afrikamuseum in Tervuren. ‘Ze heeft het pad naar de regionalisering geopend: ze heeft de federale dotatie voor het museum teruggeschroefd en op dezelfde dag heeft Ben Weyts (Vlaams minister van Toerisme) er geld in gestopt.’

‘Het is tijd om te reageren’, besluit Flahaut. ‘Om iets anders te construeren dan dit verdeelde België, voor het te laat is.’

N-VA: ‘Altijd dezelfde verhalen’

Bij N-VA halen ze de schouders op bij Flahauts kritiek. ‘Ik ga niet in detail reageren, want de PS herhaalt altijd dezelfde verhalen’, zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs. Ze voegt eraan toe dat ze ‘een politiek van goed beleid en modernisering voert, en geen communautair of Vlaams beleid’.

‘Voor elk dossier kunnen we in detail bewijzen dat zijn verklaringen niet kloppen’, klinkt het bij minister van Defensie Steven Vandeput.”

Moet er nog zand zijn?!