Spierballengerol van balorige burgemeester

 

Véronique Caprasse werd in juni 2014 door de Raad van State tot burgemeester van Kraainem aangesteld. Dat is het resultaat van een draak van een regeling ingevolge de zesde staatshervorming. Toen werd geregeld dat kandidaat-burgemeesters voor de 6 Vlaamse faciliteitengemeenten, indien hun benoeming wordt geweigerd door de Vlaamse regering wegens overtreding van de taalwetgeving, daartegen in beroep kunnen gaan bij de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State. Die kan hen dan vooralsnog rechtstreeks aanstellen. Aldus geschiedde met Caprasse.

Deze nieuwe regeling zou zogezegd leiden tot communautaire pacificatie in de Rand. Maar daar is uiteraard geen sprake van. Men kan integendeel stellen dat het Franstalige imperialisme levendiger is dan ooit te voren. Dat bleek nog maar eens met de uitspraak van burgemeester Caprasse dat zij de inwoners van Kraainem wil bevragen over hun taalvoorkeur. Daarmee wil ze dan bij de volgende verkiezingen de Franstaligen meteen Franstalige kiesbrieven opsturen.

Stemmingmakerij?

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens merkte daarover op in het Vlaams Parlement dat “op die manier er nauwelijks nog enig verschil is met de situatie in het tweetalige Brussel. Men mag dus geen enkele bereidheid meer verwachten van anderstaligen om Nederlands te leren en zich te integreren in de Vlaamse Rand rond Brussel.” Aan het adres van minister Homans (N-VA) stelde hij in dat verband dat “dit gebeuren voor u als minister zeker een testcase is. De voogdijoverheid wordt eens te meer door de Franstaligen in de Rand rond Brussel uitgedaagd. U kunt maar beter meteen en kordaat reageren.”

Dat is de minister in alle geval nog niet van zin, zo blijkt uit haar antwoord. Zij herleidde het hele gebeuren tot wat stemmingmakerij in de media. Wie zoiets beweert, maakt zichzelf evenwel iets wijs of weet niet wat er in de Rand gebeurt. De carrousel draait er gewoon verder. En de Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar.