Geen steun van N-VA voor naleving taalwetgeving in Brussel

In een interpellatie aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelde Barbara Pas dat vier op de tien politieagenten in Brussel niet tweetalig zijn. Zij stelde zelfs vast dat de situatie de jongste jaren, dus ook onder Jambon, verergerd is. Zij vroeg dan ook welke maatregelen gaan genomen worden om een en ander te verfijnen en eindelijk opnieuw de wettelijkheid te laten regeren in plaats van de onwettigheid, door bijvoorbeeld alleen nog agenten aan te werven met een tweetaligheidsattest of de aanwervingen van politieagenten in de Brusselse politiezones opnieuw onder de controle van de vicegouverneur te brengen. Hoewel Jambon toegaf dat er een scheefgetrokken situatie bestaat in de Brusselse politiezones en zegde dat de tweetaligheid moet ‘aangemoedigd’ worden, wilde hij momenteel toch de veiligheidssituatie voorop stellen.

Hoewel Barbara pas begrip had voor de bijzondere situatie inzake veiligheid, diende ze, om de alsnog minister aan te moedigen om ‘iets’ te doen, een motie van aanbeveling in waarmee zij de minister hoopte te inspireren met een aantal voorstellen om de’scheefgetrokken situaties’ recht te trekken.

Groot was dan ook haar verbazing dat uitgerekend een partijgenoot van de N-VA-minister een eenvoudige motie als tegenzet indiende om haar motie van aanbeveling naar de prullenmand te verwijzen… Begrijpe wie kan…

Lees HIER de interpellatie, het antwoord van de minister en de motie van aanbeveling. (Ga naar punt 04.)