Communautaire nieuwsbrief nr. 34

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief  voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 34e nieuwsbrief! 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Ortwin Depoortere aan minister Gatz

Vlaams Meldpunt Taalklachten en Taalwetwijzer – Stand van zaken

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1178569

 

Kamer – interpellatie in commissie

Van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De taalkennis van de Brusselse politieagenten

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic153.pdf pg. 3

 

Kamer – tussenkomst van Barbara Pas bij wetsvoorstel en amendement

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft (invoering van Engelstalige uittreksels)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip112.pdf pg. 30

 

Kamer – amendementen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft [pariteit mandaten en betrekkingen]

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0670/54K0670007.pdf

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Werk

Terugvordering onterechte werkloosheidsuitkering (communautaire verschillen)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0071.pdf pg. 69

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Mobiliteit

Het taalgebruik door bedrijven op de luchthaven van Zaventem

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0071.pdf pg. 308

 

Brussel – Vlaamse Gemeenschapscommissie – actualiteitsvraag

van Dominiek Lootens-Stael aan de collegevoorzitter van de VGC

De idee van een ‘Brusselstem’ bij de Brusselse verkiezingen en de weerslag ervan op de Nederlandstalige vertegenwoordiging in Brussel

http://www.raadvgc.be/archief/Integraal%20verslag/2015-2016/IV_12_20052016.pdf