Gefaalde staat bestendigen

De degout over ons institutionele model is wellicht nog nooit zo groot geweest, zowel in België zelf als daarbuiten. Maar tegelijkertijd worden de opinievorming en de politiek discussie daarover kunstmatig bevroren. We beleven de meest extreme periode van communautaire stilstand in vijftig jaar.”

De N-VA kan moeilijk proberen te cashen met goed bestuur én tegelijkertijd de kiezer inpeperen dat België een mislukte staat is die vierkant draait. Als ze dat eerste wil realiseren, dan moet ze dat tweede verdoezelen en daardoor ook, paradoxaal genoeg, de gefaalde staat bestendigen.”

Bart Maddens (politicoloog KULeuven), in: De Tijd, 4 december 2015