Voeren is weer daar

Elk jaar opnieuw schrijft de Franse Gemeenschap een bedrag van 715.000 euro in haar begroting ter financiering van het Franstalig onderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren. Dat is totaal ongrondwettelijk, want de financiering van onderwijs in Vlaanderen is een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaams regering heeft in haar regeerakkoord ingeschreven dat zij actie zal ondernemen wanneer andere overheden op haar bevoegdheidsdomeinen komen. Om de Vlaamse regering hiertoe aan te sporen, heeft het Vlaams Belang nu in het Vlaams parlement een ‘belangenconflict’ ingediend tegen de begroting van de Franse Gemeenschap. Als dit belangenconflict in het Vlaams Parlement wordt aangenomen, dan wordt de begroting van de Franse Gemeenschap geschorst met het oog op overleg. Vraag is alleen: willen en zullen de Vlaamse regeringspartijen hun regeerakkoord trouw blijven?

Men vindt de motie betreffende een belangenconflict van het Vlaams Belang op de volgende locatie:

Klik om toegang te krijgen tot g587-1.pdf