Groet aan de vlag

VB-volksvertegenwoordiger Jan Penris valt reeds enige tijd minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) lastig met een zaak die op zich weinig om het lijf heeft, maar die symbolisch wel van belang is. Militairen die een of andere plechtigheid bijwonen, moeten tot op de dag van vandaag de militaire groet brengen als het Belgische volkslied wordt gespeeld. Datzelfde moeten ze evenwel niet doen als de Vlaamse hymne, de ‘Vlaamse Leeuw’, wordt gespeeld. Dat staat zo in een of ander militair reglement.

Reglement

De vraag van Penris aan de minister was dan ook heel eenvoudig. “Dat reglement is niet meer mee met zijn tijd en behoeft derhalve hoogdringend te worden afgestoft. Inmiddels zijn we immers het stadium van de cultuurgemeenschappen – zoals de deelstaten in dat reglement nog heten – voorbij en spreken we over deelstaten die op gelijke hoogte staan met de federale staat. De minister is ten volle bevoegd om de huidige aftandse regeling te moderniseren en in overeenstemming te brengen met de geest van de tijd en niets houdt hem tegen om dat te doen.” Penris’ vraag lag dan ook voor de hand: zal de minister ter zake iets ondernemen?

Ten gronde

Minister Vandeput had al enkele keren een duidelijk antwoord hierop ontweken. Maar uiteindelijk heeft hij nu toch iets meer een tip van de sluier opgeheven. Het komt erop neer dat hij “geen initiatief voorziet om aan de bestaande regeling ten gronde iets te wijzigen, maar waar nodig worden bepaalde hoofdstukken door gedetailleerde instructies vervangen”. Met andere woorden: daar komt niets van in huis. Arme N-VA! Daar zitten ze nu, gevangen in de Belgische machtscenakels, maar zelfs een symbolische tegemoetkoming aan de gemeenschappen, waar niemand een bezwaar tegen kan hebben, zelfs dàt kan er niet eens af.