Magritte

Een Belgische Kamer die voorgezeten wordt door iemand die deze instelling wil doen verdwijnen en geen toekomst ziet voor de Belgische structuren, blijft een contradictio in terminis. De Belgische gezagsdepartementen die worden geleid door N-VA’ers die  op termijn willen aantonen dat het Belgisch systeem niet kan functioneren : het is Magritte op zijn best.

Op het politiek functioneren van Bracke, Jambon, Van Overtveldt en Vandeput  valt weinig aan te merken; ze doen correct hun job en zijn loyaal aan de instellingen

Eric Van Rompuy (CD&V-parlementslid), in: www.ericvanrompuy.be, 31 mei 2015