De échte baas

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had een aantal weken geleden verkondigd dat hij van oordeel was dat het totaal ongepast is dat België lid is van de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Hij argumenteerde daarvoor terecht dat dit een aangelegenheid is voor de Franse Gemeenschap vermits het hier in essentie om culturele aangelegenheden gaat en dat is bij uitstek een gemeenschapsmaterie. De federale staat België heeft, met de bevoegdheden die ze nog heeft, met andere woorden geen uitstaans met deze OIF.

Dit was aanleiding voor Barbara Pas om eerste minister Michel hierover te ondervragen. Uit het antwoord van de eerste minister wordt nog maar eens duidelijk wie de echte baas is in dit land. Michel liet immers weten dat er absoluut geen sprake van kan zijn dat België zijn lidmaatschap van de OIF zou opzeggen. Volgens hem gaat het hier niet alleen om culturele aangelegenheden, maar ook om economische en diplomatieke.

Het is dus maar hoe men het uitlegt. Bourgeois vangt in alle geval bot en werd door de premier op zijn plaats gezet. In België was, is en blijft de francofonie de baas. Wat de Vlaamse minister-president daarover ook moge zeggen.