Nederlands Landstaal: een goed initiatief

Nederlands/Landstaal is een initiatief dat vele jaren geleden in/uit de Vlaamse Volksbeweging ontstond om taalwantoestanden aan te klagen, maar ook om te pleiten voor goed gebruik van het Nederlands in Vlaanderen. In hun maandblad – ondertussen al aan de 27e jaargang – van mei  vonden we een weerklank van het protest van Barbara Pas tegen de verengelsing van de Koninklijke Militaire School.

Eerst wordt verwezen naar een artikeltje uit ’t Pallieterke.

Hieronder vindt u beide artikels en nodigen u uit om in te gaan op hun initiatief!

Verengelsing

De verengelsing van het hoger onderwijs is een insluipende bedreiging. Na de vernederlandsing van het onderwijs is het voor vele Vlamingen onbegrijpelijk dat er nu een omslag gaande is naar het Engels. Maar op de ‘Belgische’ Koninklijke Militaire School – universitair niveau – doet men er nog een schepje bovenop. Want, zo vernam Barbara Pas (VB) van de minister van Defensie, de N-VA’er Steven Vandeput, vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen alle cursussen in de masteropleiding aan de Koninklijke Militaire School volledig in het Engels worden gegeven. Momenteel is dat ‘nog maar’ 15 procent van het totaal aantal cursussen in de bachelorjaren. Over drie jaar wordt dat dus 100 procent in de ganse opleiding. Hoewel de VB-politica er begrip voor kan opbrengen dat een goede kennis van het Engels voor leidinggevende militairen noodzakelijk is, stelt zij toch dat een volledige verengelsing een brug te ver is en herinnerde zij de N-VA-minister aan een stukje ‘vaderlandse’ geschiedenis: “Het is trouwens bijzonder schrijnend dat uitgerekend 100 jaar nadat de Vlaamse soldaten aan de IJzer hun eerste ‘Open brief aan de Koning’ stuurden om te protesteren tegen de dominantie van het Frans in het leger, Vandeput met deze maatregel komt aandraven en nu het Engels als onderwijstaal aan onze militairen wil opleggen.”

Bron: ’t Pallieterke nr. 17 van 27 april 2017 “Roddels uit de Wetstraat”

 

De verengelsing van het hoger onderwijs: nu de Militaire School! 

Zie hiervoor ook het inleidend artikel van NL van april omtrent de dreigende verengelsing van ons Hoger Onderwijs. De N-VA-minister van “Defensie”, Steven Vandeput, verklaarde zonder verpinken dat de Master-opleiding van de Koninklijke Militaire School vanaf 2019-2020 volledig in het Engels zal gegeven worden. Nu is dit 15% van het totaal aantal cursussen. Gelukkig reageerde VB-fractieleider Barbara Pas onmiddellijk. Wij moeten haar voorbeeld volgen want hiermede valt de dominosteen die de aanzet kan zijn tot een onherstelbaar proces van verengelsing van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen.

We kunnen volgende argumenten in ons protest gebruiken:

• Deze verengelsing van de Masteropleiding overtreedt alle taalwetten omtrent onderwijs.

• Vlaanderen heeft een lange en harde strijd moeten voeren om een volledige opleiding van hoog tot laag in eigen taal te bekomen. Nu wordt dit proces juist door een N-VA-minister teruggeschroefd.

• Zo dreigt er opnieuw een sociale kloof te ontstaan in het leger, juist zoals 100 jaar geleden met de overheersing van het Frans aan het IJzerfront.

• Onbegrijpelijk dat juist een N-VA-minister een verengelsing machine in gang zet tegen het Nederlands in Vlaanderen.

Wij gaan ons protest uitbrengen bij Minister Vandeput. Maar wij vragen ook de N-VA-voorzitter een kopie te sturen. Zo mogelijk verwijzen wij ook naar het initiatief van Minister Vandeput om een “War Heritage Institute” in het leven te roepen, dat een reeks bestaande instellingen zal groeperen, zoals bv. Het Koninklijk Museum van het Leger, Fort Breendonk, enz. Weer onbegrijpelijk dat dit alles moet gebeuren onder een Engelse benaming. Het Legermuseum zal uitgroeien tot een “War Heritage Museum”. Weer eens zien we door dit alles hoe een Vlaamse minister Vlaanderen en zijn taal benadeelt.

SCHRIJVEN:

De heer S. Vandeput,  Minister van Defensie,  Ministerie van Defensie  Lambermontstraat 8 1000 Brussel

De heer B. De Wever, Voorzitter N-VA,  Koningstraat 47 bus 6, 1000 Brussel

BELLEN:

02 550 28 11 (Defensie)

02 219 49 30 (Veerle Devos, p.a.)

e-post:

Vandeput: via  www.stevenvandeput.be

bart.dewever@n-va.be (webstek N-VA: www.n-va.be)

 

Nederlands/Landstaal: verantwoordelijke uitgever Johan Boodts
Kuiperstraat 66 9100   Sint-Niklaas
 03/776 82 19
johan.boodts@hotmail.be nederlandstaal@vvb.org