Tweetaligheid Brusselse politie blijft ondermaats

PERSBERICHT – 18 mei 2017 – van Dominiek Lootens
Fractievoorzitter Vlaams Belang in het Brussels ParlementNaar aanleiding van een geval waarbij een Nederlandssprekende Australische vrouw in Brussel door de politie werd toegebeten dat ze in Brussel Frans moet praten, had het Radio 1 – programma Hautekiet het vandaag over de tweetaligheid in de hoofdstad. Getuigenissen van Brusselaars en pendelaars maakten het duidelijk dat het met die tweetaligheid nog steeds pover is gesteld.

De verklaringen in het programma van Geert van Istendael, alsof het met die tweetaligheid in Brussel best wel meevalt en dat taalincidenten eerder uitzondering dan regel zijn, waren echter nergens op gebaseerd.

Met de tweetaligheid bij de Brusselse politie is het al een tweetal decennia, meer bepaald sinds de politiehervorming van 1998 en het onttrekken van de controles daarop vanwege de vicegouverneur van Brussel, erg belabberd gesteld.

In 2015 verklaarde minister Jambon als antwoord op een vraag van Vlaams Belang dat hij werk ging maken van de tweetaligheid van de Brusselse politie. Helaas is het al die tijd bij verklaringen gebleven. Nog steeds zijn 4 op de 10 Brusselse agenten niet tweetalig.  Er worden nog altijd eentalige politiemensen in Brussel aangeworven en zolang men daarmee doorgaat, zal de situatie niet merkelijk verbeteren.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Jambon, en met hem de N-VA, niet wakker ligt van de tweetaligheid van de Brusselse politie.

En ook bij de gemeenten en OCMW’s in Brussel blijft de situatie schrijnend. Uit het meest recente taalrapport van de Brusselse vice-gouverneur (2015) blijkt dat nog steeds meer dan 95% (!) van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving.

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse meerderheidspartijen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federale regering op om eindelijk op te treden tegen deze pertinente wetsovertredingen die al decennialang duren.