“Nederlands moet enige onderwijstaal blijven!”

Ortwin Depoortere kantte zich in het Vlaams Parlement tegen een nieuwe maatregel van de stad Gent die wil inzetten op ‘onderwijs in de moedertaal’.

Uit cijfers van de stad Gent blijkt dat 17 procent van de middelbare scholieren de school verlaat zonder diploma. Het Gentse stadsbestuur stelde een actieplan op om daaraan te verhelpen. Eén maatregel van dit plan springt echter in het oog. Volgens de pers zou er in het plan “zwaar worden ingezet op onderwijs in de moedertaal”. Als voorbeeld vermeldde de krant “kinderen in het middelbaar onderwijs die wiskunde oefenen in hun eigen taal, en ondertussen Nederlandse les krijgen”.

Onderwijstaalregels

Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere kaartte de kwestie in het Vlaams Parlement aan bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Volgens hem kan en mag er van het geven van lessen in andere talen dan het Nederlands geen sprake zijn. De minister antwoordde ons parlementslid dat “de interactie met de leerkracht altijd in het Nederlands moet zijn” en dat ze “niet zal niet toestaan dat de onderwijstaalregels geschonden worden”. Anderzijds zette de minister toch de poort open naar een gebruik van andere talen dan het Nederlands in de klas, door een systeem te verdedigen waarbij de ene leerling de andere in de klas helpt in een andere taal. Volgens de minister heeft dit voordelen: “Het taalleerproces zou worden versterkt” en “het emotionele welbevinden van de leerlingen zou verhogen”.

Lees HIER vraag en antwoord.